Politică de confidențialitate

Data publicării: 26 martie 2019

Ultima actualizare: 26 martie 2019

Termenii, cuvintele și frazele din această politică de confidențialitate vor avea, cu excepția cazului în care se definește în alt mod în această politică de confidențialitate, sensul stabilit în Termeni și condiții.

 1. Generalități

  Această politică de confidențialitate stabilește baza pe care orice informații și/sau date ale participantului sunt colectate, utilizate și dezvăluite de Rețeaua Elrond, denumită în continuare Compania, atunci când participă la Oferta de Token, accesează sau utilizează site-ul web sau Serviciile. Compania se angajează să păstreze confidențialitatea tuturor vizitatorilor site-ului și/sau participanților și utilizatorilor serviciilor. Politica explică modul în care Compania respectă Regulamentul general privind protecția datelor („RGPD”).

  Prin achiziționarea, deținerea sau utilizarea Token-ului și/sau utilizarea Serviciilor, Participantul este supus Termenilor. Vă rugăm să acordați timp pentru a citi Termenii și această Politică de confidențialitate. Dacă continuați, înseamnă că ați citit și ați consimțit în mod expres privind colectarea, utilizarea, păstrarea, prelucrarea, transferul și divulgarea datelor cu caracter personal în conformitate cu termenii acestei politici de confidențialitate.

  Informațiile și/sau datele cu caracter personal care pot fi colectate, stocate, prelucrate, transferate, utilizate și dezvăluite de către Companie includ, dar nu se limitează la informații și/sau date care pot fi folosite de sine stătător sau împreună cu alte informații, pentru a identifica, contacta sau localiza, direct sau indirect, o persoană sau a identifica o persoană în context.

 2. Definiții

  Termenii „Operator”, „Procesator”, „Persoană vizată”, „Date cu caracter personal”, „Activitate/activități de procesare”, „Pseudonimizare”, „Prelucrare transfrontalieră a datelor cu caracter personal”, „Autoritate de supraveghere” utilizați în acest document vor avea același sens ca în RGPD.

  Alți termeni cu majuscule folosiți în această politică de confidențialitate vor avea sensul stabilit în Termeni și condiții.

 3. Principii de bază privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  Compania, în calitate de controlor, va respecta principiile RGPD, astfel cum sunt stipulate la articolul 5 alineatul (2) din RGPD, și anume „operatorul va fi responsabil și va putea demonstra conformitatea cu principiile.” Datele cu caracter personal trebuie prelucrate în mod echitabil și legal; să fie obținute numai pentru chestiuni specifice și legale; să fie adecvate și actualizate; să nu fie păstrate mai mult decât este necesar; și să fie protejate în moduri adecvate.

  Compania va fi responsabilă și trebuie să dezvăluie informațiile deținute persoanei vizate la cerere și nu va transfera date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE), cu excepția cazului în care țara sau teritoriul respectiv asigură, de asemenea, un nivel „adecvat” de protecție. Prelucrarea datelor trebuie efectuată în conformitate cu drepturile persoanelor vizate.

 4. Compania poate colecta următoarele informații

  Informații furnizate de Participant: atunci când achiziționează, deține și/sau folosește Token-ul, utilizează Serviciile, se abonează la actualizările Companiei, răspunde la un sondaj sau când completează formularele de solicitare de pe site și când corespondează prin telefon, e-mail sau altele servicii de comunicare, utilizatorului i se poate cere să furnizeze anumite informații. Informațiile pot include date cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, informațiile financiare și/sau ale cardului de credit, adresa criptomonedei, descrierea personală, copia documentului de identitate sau pașaportului, data nașterii, numărul pașaportului sau alte date care poate fi utilizate în scopuri de identificare personală, sunt necesare pentru „cunoașterea clientului” și care ar putea fi necesare pentru a respecta legislația aplicabilă.

  Informații, colectate automat de Companie: la fiecare vizită pe site, Compania va colecta automat următoarele:

  1. informații tehnice, inclusiv adresa de protocol Internet (IP) utilizată pentru a vă conecta computerul la Internet, informațiile de conectare ale utilizatorului, tipul și versiunea browserului, setarea fusului orar, tipurile și versiunile de plug-in-uri ale browserului, sistemul de operare și platforma; informații despre vizite, inclusiv Uniform Resource Locators (URL) complet, clickstream către, prin și de pe site (inclusiv data și ora), produsele vizualizate sau căutate, timpii de răspuns la pagini, erori de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini, informații despre interacțiunea cu pagina (cum ar fi derularea, clicurile și trecerea cu mouse-ul), metodele utilizate pentru a naviga de la pagină și numărul de telefon utilizat pentru a apela numărul nostru de servicii pentru clienți.

  2. informațiile pot fi colectate prin cookie-uri și alte urmăriri. Cookie-urile sunt fișiere de date mici care sunt stocate pe dispozitivul dvs. atunci când vizitați un site web. Acestea permit Companiei să colecteze informații despre identificatorii dispozitivului dvs., browserele web utilizate pentru a accesa Serviciile, paginile sau caracteristicile vizualizate, timpul petrecut pe pagini, performanța aplicației mobile și link-urile accesate. Semnalizatoarele web (sau pixel tag-uri) sunt imagini electronice care pot fi folosite pentru a ajuta la livrarea cookie-urilor, pentru a număra vizitele pe site, a înțelege utilizarea și pentru a determina eficacitatea campaniilor de marketing prin e-mail.

  Participanții sunt sfătuiți că, dacă doresc să refuze utilizarea și salvarea cookie-urilor de pe acest site web pe hard diskul computerului lor, ar trebui să ia măsurile necesare în cadrul setărilor de securitate ale browserelor web pentru a bloca toate cookie-urile de pe acest site web.

  Informații primite de la terți: acestea includ, dar nu se limitează la partenerii companiei, subcontractanții din domeniul tehnic, al serviciilor de plată, rețelelor de publicitate, furnizorilor de informații de căutare, agențiilor de referință a creditelor sau al altor părți terțe care pot furniza informații, în scopul îndeplinirii Serviciilor sau pentru a respecta cerințele legale. Compania se va strădui ca acești terți să ofere același nivel de protecție a datelor și să își îndeplinească obligațiile contractuale față de Companie sau conform instrucțiunilor Companiei și nu în alte scopuri.

  În cazul utilizării unui dispozitiv compatibil cu locația: Compania poate colecta date despre locație sau poate utiliza diverse mijloace pentru a determina locația.

 5. Utilizarea informațiilor

  Compania poate utiliza datele dvs. cu caracter personal la achiziționarea, păstrarea și/sau utilizarea Token-ului, pentru a vă furniza Serviciile necesare, pentru a vă factura și pentru a vă contacta atunci când este necesar. Compania poate analiza, de asemenea, datele cu caracter personal furnizate pentru a ajuta la administrarea, susținerea și îmbunătățirea afacerii, în următoarele moduri:

  1. să furnizeze, să întrețină, să livreze și să îmbunătățească Serviciile și să obțină opiniile dvs. despre Servicii;

  2. să trimită e-mailuri periodice despre produse și servicii;

  3. să țină legătura cu Participantul în urma corespondenței (chat live, e-mail sau întrebări telefonice);

  4. în scopuri de marketing și retargeting;

  5. să îndeplinească alte scopuri pentru care au fost colectate informațiile.

  Dacă nu mai doriți să primiți informații conform celor de mai sus, puteți renunța în orice moment, contactându-ne la adresa de e-mail indicată în această politică de confidențialitate. În orice moment, accesul la datele personale ale participantului de către propriul personal al companiei și intermediari terți va fi limitat la minimul necesar pentru ca compania să-și desfășoare activitatea și să furnizeze Serviciile.

 6. Consimțământ

  Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate numai dacă v-ați dat consimțământul fără ambiguitate sau, prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea Serviciilor pe care le solicitați sau, pentru respectarea obligațiilor legale, cum ar fi în cazul Regulamentelor împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/TF) sau, în temeiul interesului public sau, solicitat în exercițiul autorității oficiale învestite Companiei sau unei terțe părți căreia îi sunt divulgate datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care un astfel de interes este depășit de interesul de a proteja drepturile și libertățile fundamentale care apar din dreptul la intimitate.

  În calitate de persoană fizică, vă puteți exercita dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal deținute despre dvs. de către Companie, prin trimiterea unei cereri în scris la următoarea adresă de e-mail: contact@elrond.com

 7. Rectificare, ștergere

  La cererea dvs., Compania va rectifica, bloca sau șterge imediat Datele dvs. cu caracter personal care nu au fost prelucrate în conformitate cu RGPD și Legea privind protecția datelor sau prelucrate ilegal și, după caz, va notifica părțile terțe cu privire la măsurile întreprinse. Deși vor fi depuse toate eforturile rezonabile pentru a vă menține informațiile actualizate, vi se solicită să ne informați cu privire la orice modificare referitoare la datele cu caracter personal deținute de companie. În orice caz, dacă considerați că anumite informații despre dvs. sunt inexacte, puteți solicita rectificarea acestor date.

  Cu condiția ca nicio astfel de notificare să nu fie pusă în aplicare dacă se dovedește a fi imposibilă sau va presupune un efort disproporționat din partea Companiei.

 8. Portabilitatea datelor

  Aveți dreptul de a primi, la cerere, o copie a Datelor cu caracter personal pe care le-ați furnizat Companiei într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină și de a transmite aceste date către alt operator, gratuit. Compania se va asigura că astfel de solicitări sunt procesate gratuit în termen de o lună, cu condiția ca solicitarea să nu fie excesivă și să nu afecteze drepturile privind datele cu caracter personal ale altor persoane.

 9. Dreptul de a fi uitat

  La cerere, aveți dreptul de a solicita ștergerea de către companie a datelor dvs. cu caracter personal. Compania, acționând în mod rezonabil, va întreprinde toate acțiunile necesare (inclusiv măsuri tehnice) pentru a informa procesatorii de date terți să respecte cererea, cu excepția cazului în care datele dvs. personale trebuie păstrate pentru a respecta obligațiile legale sau ordinele judecătorești.

 10. Asistență pentru persoana vizată

  Compania va oferi utilizatorilor săi asistență printr-un chat online cu un agent. Numele de utilizator și adresa de e-mail vor fi necesare pentru a vă înscrie la chatul online. Datele colectate în acest mod vor fi prelucrate exclusiv în scopul de a oferi asistență utilizatorului.

 11. Transferul internațional sau transfrontalier al datelor dvs. și acordul dvs. expres

  Transferul datelor Participantului poate fi necesar pentru achiziționarea, deținerea sau utilizarea Token-ului și/sau Serviciilor, pentru a furniza actualizări și pentru a răspunde la întrebările Participantului. Întrucât internetul funcționează într-un mediu global, utilizarea acestuia pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal implică în mod necesar transmiterea datelor la nivel internațional sau transfrontalier. Prin achiziționarea, deținerea sau utilizarea Token-ului, utilizarea Serviciilor sau prin comunicarea cu noi, confirmați și consimțiți în mod expres privind prelucrarea și divulgarea de către Companie a datelor dvs. cu caracter personal în acest mod. Prin achiziționarea, deținerea sau utilizarea Token-ului, utilizarea site-ului web, comunicarea cu noi și utilizarea serviciilor noastre, oferiți consimțământul expres privind divulgarea de către Companie a datelor dvs. cu caracter personal intermediarilor terți (dacă este cazul) în scopurile descrise în această Politică de confidențialitate.

 12. Partajarea informațiilor

  Compania poate partaja datele Participanților cu alții după cum urmează:

  1. Cu parteneri necesari pentru achiziționarea, deținerea sau utilizarea Token-ului și/sau furnizarea Serviciilor;

  2. La utilizarea zonelor interactive ale site-ului web, cum ar fi blogul nostru sau alte forumuri online, anumite informații pe care alegeți să le partajați pot fi afișate public, cum ar fi numele dvs. de utilizator, acțiunile pe care le întreprindeți și orice conținut pe care îl postați;

  3. Instanțelor judecătorești și autorităților sau organismelor guvernamentale, dacă se solicită acest lucru în baza unei ordonanțe judecătorești sau a unui proces legal, sau pentru stabilirea sau exercitarea drepturilor legale ale Companiei sau pentru apărarea împotriva pretențiilor legale;

  4. Dacă Compania consideră că acțiunile Participantului sunt incompatibile cu Termenii sau politicile sau pentru a proteja drepturile, proprietatea și siguranța Companiei sau a altora;

  5. În legătură cu sau în timpul negocierilor fuziunii, vânzării activelor companiei, finanțării sau achiziționării întregii sau a unei părți din afacerea noastră de către o altă companie;

  6. Între și în cadrul Companiei; sau

  7. Cu consimțământul dumneavoastră sau la indicația dvs.

  În orice moment, veți păstra toate drepturile asupra datelor dvs.

 13. Securitatea

  Compania protejează informațiile colectate folosind măsuri de securitate fizică, tehnică și administrativă pentru a reduce riscurile de divulgare, prelucrare ilegală, pierderi accidentale, distrugere, deteriorare și acces neautorizat. În cazul în care apare o încălcare a securității, Compania va depune eforturi rezonabile pentru a încerca să o remedieze.

 14. Partajare socială și linkuri către site-uri web ale terților

  Atunci când partajați site-ul web, serviciile sau alte informații ale companiei pe site-urile de socializare, acest lucru va permite partajarea informațiilor cu persoanele de contact sau cu publicul, în funcție de setările pe care le stabiliți cu entitatea care furnizează funcția de partajare socială. Ar putea fi puse la dispoziție link-uri de servicii către site-uri web ale unor terțe părți care nu sunt deținute sau controlate de Companie. Vă rugăm să rețineți că Compania nu este responsabilă pentru practicile de confidențialitate ale acestor site-uri web. Pentru mai multe informații despre scopul și sfera colectării și prelucrării datelor în legătură cu caracteristicile de partajare socială și link-uri către site-uri web ale terților, Compania vă încurajează să consultați politicile de confidențialitate ale entităților care furnizează aceste caracteristici.

  În plus, vi se recomandă să vă comportați în mod corespunzător atunci când interacționați cu Compania pe rețelele de socializare sau când partajați site-ul, serviciile sau informațiile altei companii.

 15. Păstrarea datelor

  Compania va păstra datele dvs. cu caracter personal și pe cele ale vizitatorilor site-ului web pentru o perioadă rezonabilă sau atâta timp cât legea impune acest lucru. Compania vă va păstra datele atâta timp cât este necesar pentru achiziționarea, deținerea sau utilizarea Token-ului și/sau pentru furnizarea Serviciilor.

 16. Eliminarea datelor cu caracter personal

  Când Compania primește solicitări de eliminare a înregistrărilor de date cu caracter personal de către persoanele vizate, Compania se asigură că aceste solicitări sunt tratate într-un interval de timp rezonabil. Compania va ține o evidență, inclusiv un jurnal al acestor solicitări.

  De asemenea, Compania se va strădui să obțină mecanisme de eliminare adecvate pentru a se asigura că nu se scurg date cu caracter personal în afara Companiei.

 17. Răspuns la încălcări ale datelor cu caracter personal

  Atunci când Compania află despre o încălcare suspectată sau efectivă a datelor cu caracter personal, aceasta va efectua o investigație internă și va lua măsurile de remediere adecvate în timp util. În cazul în care există vreun risc pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate, Compania va notifica autoritățile de supraveghere relevante fără întârzieri nejustificate și, atunci când este posibil, în termen de 72 de ore de la aflarea despre încălcare. Persoanele vizate vor fi informate atunci când încălcarea datelor cu caracter personal are un nivel „ridicat”.

 18. Legea aplicabilă

  Prin participarea la Oferta de Token și/sau utilizarea Serviciilor sau prin furnizarea de informații către Companie, sunteți de acord cu procesarea și transferul informațiilor în conformitate cu legislația malteză.

 19. Dispoziții finale

  Puteți solicita Companiei să vă acceseze în orice moment informațiile și datele cu caracter personal.

  Compania va fi responsabilă și va trebui să poată demonstra conformitatea cu principiile prezentate în prezenta politică de confidențialitate. Compania poate, la propria discreție, să atribuie sau să transfere această politică de confidențialitate și informațiile dvs. conexe către orice persoană sau entitate care dobândește sau este fuzionată cu noi fără restricții.

  Orice reclamații, întrebări, comentarii și solicitări referitoare la această politică de confidențialitate ar trebui să fie adresate contactului companiei la +35627782024 sau prin e-mail la contact@elrond.com în timpul orelor normale de lucru în zilele lucrătoare.

 20. Modificări ale Politicii de confidențialitate

  Compania poate actualiza din când în când această politică de confidențialitate la propria sa discreție și ca răspuns la schimbarea dezvoltării juridice, tehnice și/sau a afacerii. Politica de confidențialitate revizuită va intra în vigoare imediat după publicarea de către Companie și vom înlocui această pagină cu o versiune actualizată. Când ne vom actualiza Politica de confidențialitate, vom lua măsurile adecvate și vă vom informa în consecință printr-o Notificare de confidențialitate în concordanță cu modificările semnificative efectuate.

  Cu toate acestea, recunoașteți că este responsabilitatea dvs. exclusivă să verificați periodic pagina „Politica de confidențialitate”, pentru a fi la curent cu orice schimbări care ar fi putut să apară din când în când.

 21. Valabilitate

  Acest document a fost actualizat la 26 martie 2019 și intră în vigoare de la acea dată.

Contact: +3562778202

Email: contact@elrond.com

Stai informat și nu pierde niciodată un update Elrond!

Abonează-te pentru a primi știri săptămânale. (Doar engleză)

  Folosește o adresa de email validă. A intervenit o eroare. Te rugăm sa încerci din nou. Check the captcha checkbox
Succes, verifică emailul pentru a confirma abonarea.