Çerez Politikası

İşbu gizlilik politikası, herkese açık web sitesi elrond.com (“Elrond web sitesi”) tarafından kişisel verilerin işlenmesi ve aynı zamanda e-posta ya da telefon ile bizimle iletişim kurarken kişisel verilerin işlenmesi ile ilgilidir.

Çerezler, tarayıcıda yüklü olup açıklanan maksatlar gereğince Hizmetin sunulmasında Malike yardımcı olan kod parçalarından oluşur. Çerezlerin yüklü olmasına yönelik maksatların bazıları için Kullanıcının rızası da gerekebilir.

Çerezlerin yüklenmesinin rızaya dayalı olduğu yerde söz konusu rıza işbu belgede sunulan talimatlar izlenerek herhangi bir zamanda serbest bir şekilde geri çekilebilir.

Teknik Çerezler ve toplu istatistiksel maksatlara hizmet eden Çerezler

Hizmetin işleyişi için kesinlikle gerekli olan aktivite

Bu Web Sitesi, Kullanıcının oturumunu kaydetmek ve örneğin trafik dağılımı ile ilgili olmak üzere bu Web Sitesinin faaliyeti için kesinlikle gerekli olan diğer aktiviteleri gerçekleştirmek amacıyla Çerezleri kullanır.

Tercihlerin kaydedilmesi, optimizasyon ve istatistikler ile ilgili aktivite

Bu Web Sitesi, Kullanıcının gezinti tercihlerini kaydetmek ve gezinme deneyimini optimize etmek amacıyla Çerezleri kullanır. Dil ayarı ve para birimi tercihleri için kullanılan çerezler veya doğrudan sitenin Maliki tarafından işe alınan birinci taraf istatistiklerin yönetimi için kullanılan çerezler bu Çerezler arasındadır.

Diğer Çerez türleri veya Çerez yükleyen üçüncü taraflar

Aşağıda belirtilen hizmetlerden bazıları isimsiz ve toplu bir biçimde istatistik toplar ve Kullanıcının rızasına ihtiyaç duymayabilir veya nasıl açıklandıklarına bağlı olarak üçüncü tarafların yardımı olmadan doğrudan Malik tarafından yönetilebilir.

Aşağıdaki araçlar arasında üçüncü tarafların çalıştırdığı hizmetler yer alıyorsa bunlar, burada belirtilen bilgilere ek olarak ve Malikin bilgisi olmadan Kullanıcının gezinme alışkanlıklarını takip etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen belirtilen hizmetlerin gizlilik politikasına bakın.

Analiz

Bu kısımda yer alan hizmetler, Malikin web trafiğini izleyip analiz edebilmesini sağlar ve Kullanıcı davranışını takip etmek amacıyla kullanılabilir.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics, Google Inc. (“Google”) tarafından sunulan bir web analizi hizmetidir. Google, toplanan Verileri bu Uygulamanın kullanımını takip edip incelemek, aktiviteleri hakkında raporlar hazırlamak ve bunları diğer Google hizmetleri ile paylaşmak amacıyla kullanır.

Google, toplanan Verileri kendi reklam ağının reklamlarını yerleştirmek ve kişiselleştirmek amacıyla kullanabilir.

Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler ve Kullanım Verileri.

İşlenme yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası – Abonelikten Ayrıl. Gizlilik Kalkanı katılımcısı.

İsimsiz IP ile Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics, Google Inc. (“Google”) tarafından sunulan bir web analizi hizmetidir. Google, toplanan Verileri bu Uygulamanın kullanımını takip edip incelemek, aktiviteleri hakkında raporlar hazırlamak ve bunları diğer Google hizmetleri ile paylaşmak amacıyla kullanır. Google, toplanan Verileri kendi reklam ağının reklamlarını yerleştirmek ve kişiselleştirmek amacıyla kullanabilir. Google Analytics’in bu entegrasyonu IP adresinizi isimsizleştirir. Avrupa Birliği dahilindeki veya Avrupa Ekonomik Alanı Sözleşmesi’nde yer alan diğer sözleşmeli devletlerdeki Kullanıcıların IP adreslerini kısaltarak çalışır. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi bir Google sunucusuna gönderilir ve ABD toplanan Kişisel Veriler: Çerezler ve Kullanım Verileri dahilinde kısaltılır.

İşlenme yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası – Abonelikten Ayrıl. Gizlilik Kalkanı katılımcısı.

Çerezlerin yüklenmesine rıza nasıl verilir veya geri çekilir

İşbu belgede belirtilenlere ek olarak Kullanıcı, doğrudan kendi tarayıcısı dahilinde tercihlerini yönetebilir ve örneğin üçüncü tarafların Çerez yüklemesini önleyebilir. Tarayıcı tercihlerinden, bu web sitesi tarafından Çerezlerin yüklenmesine yönelik ilk olarak verdiğiniz rızayı kaydetmiş olabilen Çerezler de dahil olmak üzere Çerezleri silmek de mümkündür. Kullanıcılar, örneğin, aşağıdaki adreslerde en sık kullanılan tarayıcılarda Çerezlerin nasıl yönetileceği hakkındaki bilgileri bulabilir:

İşlenme yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari ve Microsoft Internet Explorer.

Üçüncü tarafların yüklediği Çerezler bakımından, Kullanıcılar, ilgili abonelikten ayrılma bağlantısına (sunulmuş ise) tıklayarak, üçüncü tarafın gizlilik politikasında sunulan araçları kullanarak veya üçüncü taraf ile iletişime geçerek tercihlerini yönetebilir ve rızalarını geri çekebilir.

Yukarıdakilere bakılmaksızın, Malik, Kullanıcıların (AB), Network Advertising Initiative (ABD) ve Digital Advertising Alliance (ABD), DAAC (Kanada), DDAI (Japonya) veya diğer benzer hizmetler tarafından sonradan bağlanan girişimlerde sunulan talimatları izleyebileceğini bildirir. Bu gibi girişimler, Kullanıcıların çoğu reklam aracına yönelik takip tercihlerini seçebilmesine olanak sağlar. Dolayısıyla, Malik, Kullanıcıların işbu belgede sunulan bilgilere ek olarak bu kaynaklardan yararlanmasını önerir.

Malik ve Veri Kontrolörü

Elrond Network

Malikin irtibat e-posta adresi:  privacy@elrond.network

Bu Web Sitesi dahilinde kullanılan hizmetler aracılığıyla üçüncü taraf Çerezlerinin ve diğer takip sistemlerinin yüklenmesi teknik olarak Malik tarafından kontrol edilememektedir, üçüncü taraflarca yüklenen Çerezlere ve takip sistemlerine yapılan ilgili referanslar gösterge niteliğinde kabul edilmelidir. Tam bilgi edinmek için Kullanıcıdan işbu belgede belirtilen ilgili üçüncü taraf hizmetlerinin gizlilik politikasına danışması rica edilir.

Çerezlere dayalı teknolojilerin tanımlanmasına yönelik objektif karmaşıklıktan dolayı, Kullanıcılar, bu Web Sitesinde Çerezlerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak istedikleri takdirde Malik ile iletişime geçmeleri konusunda teşvik edilir.

Tanımlar ve yasal referanslar
Kişisel Veriler (veya Veriler)

Doğrudan, dolaylı veya kişisel kimlik numarası da dahil olmak üzere başka bilgilerle bağlantılı olan tüm bilgiler gerçek bir kişinin kimliğinin tanımlanmasına ya da tanımlanabilirliğine olanak sağlar.

Kullanım Verileri

Bu Uygulama (veya bu Uygulamada kullanılan diğer üçüncü taraf hizmetleri) aracılığıyla otomatik olarak toplanan bilgiler - ki bunlar şunları içerir: bu Uygulamayı kullanan Kullanıcılar tarafından kullanılan bilgisayarların IP adresleri veya alan adları, URI (Uniform Resource Identifier) adresleri, talep saati, sunucuya talep göndermek için kullanılan yöntem, yanıt olarak alınan dosyanın boyutu, sunucunun cevabının durumunu (sonuç başarılı, hata, vs.) gösteren sayısal kod, kaynak ülkesi, Kullanıcı tarafından kullanılan tarayıcı ve işletim sisteminin özellikleri, ziyaret başına çeşitli saat ayrıntıları (ör., Uygulama içinde her bir sayfada harcanan süre) ve ziyaret edilen sayfaların sıralamasına ilişkin özel referans ile Uygulama dahilinde takip edilen yol hakkındaki ayrıntılar ve cihazın işletim sistemi ve/veya Kullanıcının BT ortamı hakkındaki diğer parametreler.

Kullanıcı

Aksi belirtilmedikçe Veri Konusu Kişi ile aynı kişi olan bu Uygulamayı kullanan birey.

Veri Konusu Kişi

Kişisel Verilerin ilgili olduğu gerçek kişi.

Veri İşlemcisi (veya Veri Sorumlusu)

İşbu gizlilik politikasında açıklanan şekilde Kontrolör adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, resmi makam, kuruluş veya diğer kurum.

Veri Kontrolörü (veya Malik)

Tek başına veya başkalarıyla birlikte, bu Uygulamanın işleyişine ve kullanımına ilişkin güvenlik tedbirleri de dahil olmak üzere Kişisel Verilerin işlenme maksatlarını ve araçlarını belirleyen gerçek veya tüzel kişi, resmi makam, kuruluş veya diğer kurum. Veri Kontrolörü, aksi belirtilmedikçe bu Uygulamanın Malikidir.

Bu Uygulama

Kullanıcının Kişisel Verilerinin toplanıp işlendiği araç.

Hizmet

Hizmet

Avrupa Birliği (veya AB)

Aksi belirtilmedikçe, işbu belgede Avrupa Birliği’ne verilen tüm referanslar Avrupa Birliği’ne şu anda üye olan tüm ülkeleri ve Avrupa Ekonomik Alanı’nı kapsar.

Çerezler

Kullanıcının cihazında depolanan küçük veri setleri.

Yasal bilgiler

İşbu gizlilik beyanı, 2016/679 sayılı Yönetmelik (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) Madde 13/14 de dahil olmak üzere birden fazla mevzuatın hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

İşbu gizlilik politikası, bu belge dahilinde aksi belirtilmedikçe sadece bu Uygulama ile ilgilidir.

Son güncelleme: 25 Mayıs 2018