Gizlilik Politikası

Yayınlanma Tarihi: 26 Mart 2019

Son Güncelleme: 26 Mart 2019

İşbu Gizlilik Politikasında yer alan terimler, sözcükler ve ifadeler, işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe, Şart ve Koşullar kısmında belirtilen anlamı taşır.

 1. Genel

  İşbu Gizlilik Politikası, Katılımcının Token Teklifine katılırken, Web Sitesine veya Hizmetlere erişim sağlarken ya da bunları kullanırken bilgi ve/veya verilerinin bundan böyle Şirket olarak anılacak olan Elrond Network tarafından toplanma, kullanılma ve ifşa edilme temelini belirler. Şirket, Web Sitesinin tüm ziyaretçilerinin ve/veya Katılımcıların ve Hizmetlerin kullanıcılarının gizliliğini korumaya kendini adamıştır. Politika, Şirketin Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (‘GDPR’) nasıl uygunluk sağladığını açıklamaktadır.

  Katılımcı, Token edinerek, elde tutarak veya kullanarak ve/veya Hizmetleri kullanarak Şartlara tabi olur. Lütfen Şartlar bölümünü ve bu Gizlilik Politikasını okumaya vakit ayırın. Daha fazla ilerlediğinizde işbu Gizlilik Politikası altında Kişisel Verilerin toplanması, kullanımı, işlenmesi, transferi ve ifşasını okumuş ve açıkça rıza vermiş sayılırsınız.

  Şirket tarafından toplanabilen, depolanabilen, işlenebilen, transfer edilebilen, kullanılabilen ve ifşa edilebilen Bilgi ve/veya Kişisel Veriler, sadece bunlarla sınırlı kalmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak tek bir kişiyi tanımlamak, onunla iletişime geçmek veya yerini tespit etmek ya da bu bağlamda bir bireyin kimliğini tanımlamak amacıyla kendi başına veya başka bilgilerle birlikte kullanılabilen bilgi ve/veya verileri içerir.

 2. Tanımlar

  Bu belgede kullanılan aşağıdaki “Kontrölör”, “İşlemci”, “Veri Konusu Kişi”, “Kişisel Veriler”, “İşleme Aktiviteleri”, “Takma Adlandırma”, “Kişisel Verilerin Sınır Ötesi işlenmesi”, “Düzenleyici Otorite” terimleri GDPR’de yer alan anlamları taşır.

  İşbu Gizlilik Politikasında kullanılan diğer Büyük Harfle Yazılmış terimler de Şart ve Koşullar kısmında kendilerine verilen anlamı taşır.

 3. Kişisel Verilerin İşlenmesi ile ilgili Temel İlkeler

  Şirket, Kontrölör olarak, “Kontrolörün ilkelere uygunluk göstermekten sorumlu olduğu ve gösterebildiği” GDPR Madde 5(2)’de öngörülen GDPR ilkelerine bağlı kalacaktır. Kişisel Veriler, adil ve hukuka uygun bir şekilde işlenmeli; özel ve hukuka uygun konular için elde edilmeli; yeterli ve güncel olmalı; gerekli olmadığı zaman artık elde bulundurulmamalı; uygun şekillerde korunmalıdır.

  Şirket, güvenilir olmalı ve talep edildiğinde elde tutulan bilgileri Veri Konusu Kişiye ifşa etmeli ve söz konusu ülke veya bölge de “yeterli” koruma düzeyi sağladığı sürece Kişisel Verileri Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışına transfer etmemelidir. Verilerin İşlenmesi, Veri Konusu Kişilerin haklarına göre gerçekleştirilmelidir.

 4. Şirket Aşağıdaki Bilgileri Toplayabilir

  Katılımcı tarafından sunulan Bilgiler: Token edinirken, elde tutarken ve/veya kullanırken, Hizmetleri kullanırken, Şirketin güncellemelerine abone olurken, Web Sitesinde bulunan bir anketi yanıtlarken veya soru formlarını doldururken ve telefon, e-posta ya da diğer haberleşme hizmetleri ile görüşme yaparken, sizden belirli bilgiler sunmanız istenebilir. Bu bilgiler, adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, finansal bilgileriniz ve/veya kredi kartı bilgileriniz, kripto para adresiniz, kişisel açıklamanız, kimlik belgenizin veya Pasaportunuzun kopyası, doğum tarihiniz, pasaport numaranız ya da kişisel kimlik tanımlama maksatları ile kullanılabilen ve ilgili yasalara uygunluk sağlamak amacıyla gerekli olabilen ‘müşterini tanı’ için gereken diğer veriler gibi Kişisel Verileri içerebilir.

  Şirket tarafından otomatik olarak toplanan Bilgiler: Web Sitesine her ziyarette, Şirket aşağıdakileri otomatik olarak toplar:

  1. Bilgisayarınızı internete bağlamak için kullanılan İnternet Protokolü (IP) adresi, Kullanıcı oturum bilgileri, tarayıcı türü ve sürümü, saat dilimi ayarı, tarayıcı eklenti tür ve sürümleri, işletim sistemi ve platform da dahil olmak üzere teknik bilgiler; tam Bir Örnek Kaynak Konumlandırıcıları (URL), Web Sitesine, Web Sitesi içinde ve Web Sitesinden tıklama davranışı (tarih ve saat de dahil), görüntülenen ve arama yapılan ürünler, sayfa yanıt süreleri, indirme hataları, belirli sayfalara ziyaret uzunlukları, sayfa etkileşim bilgisi (kaydırma, tıklama ve fare üzerine gelme gibi), sayfanın uzağında gezinmek için kullanılan yöntemler ve müşteri hizmetleri numaramızı aramak için kullanılan telefon numarası gibi ziyaret hakkında bilgiler.

  2. bilgiler çerezler ve diğer takip yöntemleri ile toplanabilir. Çerezler, bir web sitesini ziyaret ederken cihazınızda depolanan küçük veri dosyalarıdır; bunlar Şirketin cihaz tanımlayıcılarınız, Hizmetlere, erişim sağlamak için kullanılan web tarayıcıları, görüntülenen sayfa veya özellikler, sayfalarda harcanan süre, mobil uygulama tercihi ve tıklanan bağlantılar hakkında bilgi toplayabilmesine olanak sağlar. Web işaretçileri (veya piksel etiketleri), çerez gönderme, web sitesi ziyaretlerini sayma, kullanımı anlama ve e-posta pazarlama kampanyalarının verimliliğini tespit etmeye yardımcı olmak amacıyla kullanılan elektronik görüntülerdir.

  Bu Web Sitesinden çerezlerin bilgisayarlarının sabit diskinde kullanılmasını ve kaydedilmesini reddetmek isteyen Katılımcıların bu Web Sitesinden tüm çerezleri engellemek için web tarayıcılarının güvenlik ayarlarında gerekli adımları yerine getirmeleri önerilir.

  Üçüncü taraflardan alınan bilgiler: Bunlarla sınırlı kalmaksızın, Şirket ortakları, teknik hizmetlerde, ödeme hizmetlerindeki alt yükleniciler, reklam ağları, bilgi arama sağlayıcıları, kredi referans kuruluşları veya Hizmetleri yerine getirme ya da hukuki şartlara uygunluk sağlama maksatlarıyla bilgi sunan diğer üçüncü taraflar bunlara dahildir. Şirket, bu üçüncü tarafların aynı veri koruma düzeyini sunması ve Şirkete karşı veya başka maksatlarla değil, Şirketin talimatları üzerine sözleşmeye dayalı yükümlülüklerini yerine getirmesi için çabalar.

  Konum etkinleştirilmiş bir cihaz kullanılması durumunda: Şirket, konum verilerini toplayabilir veya konumu tespit etmek için çeşitli araçlar kullanabilir.

 5. Bilgilerin Kullanımı

  Şirket, Token edinirken, elde tutarken ve/veya kullanırken sizlere gerekli Hizmetleri tedarik etmek, size fatura oluşturmak ve gerektiğinde sizinle iletişime geçmek için Kişisel Verilerinizi kullanabilir. Şirket, ayrıca, işletmenin idaresi, desteklenmesi ve iyileştirilmesine yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki yollarla Kişisel Verileri analiz edebilir:

  1. Hizmetleri sunmak, sürdürmek, göndermek ve iyileştirmek ve Hizmetlerle ilgili görüşlerinizi edinmek;

  2. ürün ve hizmetleri içeren periyodik e-postalar göndermek;

  3. görüşme (canlı sohbet, e-posta veya telefon sorguları) ardından Katılımcıyı takip etmek;

  4. pazarlama ve yeniden hedefleme maksatları için;

  5. bilgilerin toplanmasına ilişkin başka maksatları yerine getirmek.

  Yukarıdaki şekilde bilgi alımını durdurmak istediğiniz takdirde işbu Gizlilik Politikasında belirtilen e-posta adresinden bizimle dilediğiniz zaman iletişime geçerek abonelikten ayrılabilirsiniz. Şirketin kendi personeli ve üçüncü taraf aracılar tarafından Katılımcının Kişisel Verilerine erişim, her zaman, Şirketin işini yerine getirmesi ve Hizmetlerin sağlanması için gerekli olan minimum düzey ile kısıtlı olacaktır.

 6. Rıza

  Kişisel Verileriniz, sadece siz açıkça rıza verdiğiniz takdirde veya talep ettiğiniz Hizmetlerin performansı, Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Terör Finansmanı Yönetmelikleri durumunda hukuki zorunluluklara uygunluk maksadıyla veya kamu menfaati uyarınca ya da Şirkette veya söz konusu menfaatin gizlilik hakkından doğan temel hak ve özgürlükleri koruma menfaatini çiğnediği durumlar haricinde Kişisel Verilerin ifşa edildiği üçüncü bir tarafta bulunan resmi otoritenin uygulanmasında talep edilen için veri işleme gerekli olduğu takdirde işlenebilir.

  Birey olarak şu e-posta adresine talebinizi göndererek Şirket tarafından sizin hakkınızda elde tutulan Kişisel Verilerinize erişim hakkınızı kullanabilirsiniz: contact@elrond.com

 7. Düzeltme, silme

  Şirket, GDPR ve Veri Koruma Kanunu gereğince işlenmemiş veya hukuka uygun olmayan bir şekilde işlenmiş olan Kişisel Verilerinizi talebiniz üzerine düzeltir, bloke eder veya siler ve uygulanabilir olduğunda alınan tedbirler hakkında üçüncü tarafları bilgilendirir. Bilgilerinizi güncel tutmak amacıyla tüm makul çabalar gösterilse de bu Şirket tarafından tutulan Kişisel Verilerle ilgili herhangi bir değişikliği bize bildirmeniz rica edilir. Her durumda sizin hakkınızdaki belirli bir bilginin yanlış olduğunu düşünüyorsanız söz konusu verilerin düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

  Böyle bir bildiri talep edilmediği takdirde dolandırıcılığı, sorun giderme problemlerini önlemek, sorulara yardımcı olmak ve/veya hukuki şartlara uygunluk sağlamak amacıyla bazı bilgiler dosyalarımızda saklanabilir.

 8. Verilerin Taşınabilirliği

  Talep üzerine, yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir biçimde Şirkete sunduğunuz Kişisel Verilerin bir kopyasını alma ve bu verileri ücretsiz olarak başka bir kontrolöre iletme hakkına sahipsiniz. Şirket, bu talep aşırı olmamasına ve diğer bireylerin Kişisel Verilerini etkilememesine tabi olarak bu gibi taleplerin bir ay içinde ücretsiz olarak işlenmesini sağlamak için çabalar.

 9. Unutulma hakkı

  Talebiniz üzerine, Kişisel Verileriniz Şirket tarafından silinmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel Verilerinizin yasal zorunluluklara ya da mahkeme emirlerine uygunluk sağlamak amacıyla tutulması gerekmediği sürece talebe uygunluk sağlanması konusunda üçüncü taraf veri İşlemcilerini bilgilendirmek için makul bir şekilde hareket ederek tüm gerekli tedbirleri (teknik tedbirler de dahil) alır.

 10. Veri Konusu Kişinin Desteği

  Şirket, Kullanıcılarına, bir temsilci ile çevrimiçi sohbet yoluyla kullanıcı desteği sunar. Çevrimiçi sohbete giriş yapmak için kullanıcı adı ve e-posta adresi gerekir. Bu şekilde toplanan veriler sadece kullanıcı desteği sunmak maksadıyla işlenir.

 11. Verilerinizin Uluslararası veya Sınır Ötesi Transferi ve Açık Kabulünüz

  Token edinmek, elde tutmak veya kullanmak ve/veya Hizmetleri kullanmak, güncellemeler sunmak ve Katılımcının sorularına yanıt vermek amacıyla Katılımcının verilerinin transferi gerekli olabilir. İnternet, küresel bir ortamda faaliyet gösterdiği için kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi amacıyla internet kullanımının verilerin uluslararası veya sınır ötesi bir temelde iletimini içermesi gerekmektedir. Token edinerek, elde tutarak veya kullanara, Hizmetleri kullanarak ya da bizimle iletişime geçerek Şirketin sizin Kişisel Verilerinizi bu şekilde işlemesini ve ifşasını kabul eder ve buna açıkça izin verirsiniz. Token edinerek, elde tutarak veya kullanarak, Web Sitesini kullanarak, bizimle iletişime geçerek ve Hizmetlerimizi kullanarak Şirketin, işbu Gizlilik Politikasında açıklanan maksatlarla sizin kişisel verileriniz üçüncü taraf aracılara (uygulanabilir ise) ifşasına açıkça rızanızı sunarsınız.

 12. Bilgilerin Paylaşılması

  Şirket, Katılımcıların verilerini aşağıdaki şekilde başkalarıyla paylaşabilir:

  1. Token edinmek, elde tutmak veya kullanmak ve/veya Hizmetleri sunmak için gerekli olan ortaklar ile;

  2. Blog veya diğer çevrimiçi forumlarımız gibi Web Sitesinin interaktif alanlarını kullanırken kullanıcı adınız, gerçekleştirdiğiniz eylemler ve yayınladığınız tüm içerik gibi paylaşmayı seçtiğiniz belirli bilgiler herkese açık olarak gösterilebilir;

  3. Bir mahkeme emri ya da hukuki bir süreç altında talep edildiği takdirde Mahkemelere ve Hükümet yetkililerine veya kurumlarına ya da Şirketin hukuk davalarında yasal haklarını belirlemek veya kullanmak veya kendini savunması amacıyla;

  4. Şirket Katılımcının eylemlerinin Şartlara ya da politikalara uygunsuz olduğuna inandığı takdirde veya Şirketin ya da başkalarının haklarını, mülkiyetini ve emniyetini korumak amacıyla;

  5. İşletmemizin herhangi bir birleşmesi, şirket varlıklarının satışı, işletmemizin tamamının ya da bir kısmının başka bir şirket tarafından finanse edilmesi veya iktisabı ile bağlantılı olarak veya bunların müzakereleri sırasında;

  6. Şirketimiz içinde veya Şirketimiz arasında; veya

  7. Sizin rızanızla ya da sizin takdirinizde.

  Dilediğiniz zaman verilerinize ilişkin tüm haklarınızı durdurabilirsiniz.

 13. Güvenlik

  Şirket, toplanan bilgileri, ifşa, yasa dışı işleme, kazara kayıp, imha, hasar ve yetkisiz erişim risklerini azaltmak amacıyla fiziksel, teknik ve idari güvenlik tedbirlerini kullanarak korur. Bir güvenlik ihlali meydana geldiği takdirde Şirket bu durumu düzeltmeye çalışmak için makul çabayı gösterecektir.

 14. Sosyal Paylaşım ve Üçüncü Taraf Web Sitelerine Bağlantılar

  Web Sitesini, Hizmetleri veya Şirketin diğer bilgilerini sosyal web sitelerinde paylaşırken bu durum, sosyal paylaşım özelliğini sunan kuruluşla belirlediğiniz ayarlara bağlı olarak bilgilerin kişilerinizle veya kamu ile paylaşımına olanak sağlar. Şirkete ait olmayan veya Şirket tarafından kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine hizmet bağlantıları size sunulabilir. Şirketin bu gibi web sitelerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığını lütfen unutmayın. Sosyal paylaşım özellikleri ve üçüncü taraf web sitelerine bağlantılarla ilgili olarak veri toplama ve işlemenin maksadı ve kapsamı hakkında daha fazla bilgi için Şirket sizi bu özellikleri sunan kuruluşların gizlilik politikalarını ziyaret etmeye teşvik eder.

  Ayrıca, sosyal medyada Şirketle ilişki kurarken veya Web Sitesini, Hizmetleri veya Şirketin diğer bilgilerini paylaşırken uygun bir şekilde davranmanız önerilir.

 15. Veri Saklama

  Şirket, Kişisel Verilerinizi ve Web Sitesinin ziyaretçilerinin kişisel verilerini makul bir süre boyunca veya hukuk gerektirdiği sürece saklar. Şirket, Token edinmek, elde tutmak veya kullanmak ve/veya Hizmetlerin sağlanması için gerekli olduğu sürece verilerinizi saklayacaktır.

 16. Kişisel Verilerin İmhası

  Şirket, Veri Konusu Kişilerden Kişisel Veri kayıtlarının imha edilmesine yönelik talepler aldığında bu taleplerin makul bir zaman diliminde ele alınmasını sağlar. Şirket, bu taleplerin bir günlüğü de dahil olmak üzere bir kayıt tutar.

  Ayrıca, Şirket, hiçbir Kişisel Verinin Şirket dışına sızmamasını sağlamak amacıyla yeterli imha mekanizmalarını bulundurmak için çabalar.

 17. Kişisel Veri İhlallerine Yanıt

  Şirket, Kişisel Verilerin şüpheli ya da gerçek bir ihlalini öğrendiğinde şirket içi bir soruşturma gerçekleştirir ve zamanında uygun düzeltici tedbirleri alır. Veri Konusu Kişilerin hak ve özgürlüklerine herhangi bir risk teşkil ettiğinde Şirket fazla gecikmeden ve mümkün olduğunda söz konusu ihlali öğrendikten sonra 72 saat içinde ilgili Düzenleyici Otoriteleri bilgilendirir. Kişisel Veri ihlali “yüksek” seviyede olduğunda Veri Konusu Kişiler bilgilendirilir.

 18. Geçerli Hukuk

  Token Teklifine katılarak ve/veya Hizmetleri kullanarak ya da Şirkete bilgi sunarak bilgilerin Malta hukukuna göre işlenmesine ve transferine izin verirsiniz.

 19. Nihai Hükümler

  Dilediğiniz zaman Şirketin bilgilerinize ve Kişisel Verilerinize erişim sağlamasını talep edebilirsiniz.

  Şirket, işbu Gizlilik Politikasında açıklanan ilkelere uygunluk göstermekten sorumludur ve gösterebilmelidir. Şirket, kendi takdirinde olmak üzere, işbu Gizlilik Politikasını ve sizinle ilgili bilgileri kısıtlama olmaksızın şirketimizi iktisap eden veya bizimle birleşen bir şahıs ya da kuruluşa devir veya temlik edebilir.

  İşbu Gizlilik Politikası ile ilgili tüm iddia, soru, yorum ve talepler herhangi bir iş gününde normal mesai saatlerinde Şirketin +35627782024 numaralı telefonundan ya da contact@elrond.com e-posta adresinden Şirkete iletilmelidir.

 20. Gizlilik Politikasında Yapılabilecek Değişiklikler

  Şirket, işbu Gizlilik Politikasını kendi takdirinde olmak üzere ve yasal, teknik geliştirme ve/veya iş geliştirmesinde yapılabilecek değişikliklere yanıt olarak güncelleyebilir. Revize edilmiş Gizlilik Politikası, Şirket tarafından yayınlanması üzerine derhal yürürlüğe girer ve bu sayfayı güncellenmiş sürümle değiştiririz. Gizlilik Politikamızı güncellerken yaptığımız önemli değişikliklerle uyumlu bir Gizlilik Bildirisine göre yapılması gerekenleri yapıp sizi bilgilendiririz.

  Ancak, zaman zaman meydana gelebilen değişikliklerin farkında olabilmek için zaman zaman “Gizlilik Politikası” sayfasını kontrol etmenin sadece sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz.

 21. Geçerlilik

  İşbu belge 26 Mart 2019 tarihinde güncellenmiş olup o tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.

Contact: +3562778202

Email: contact@elrond.com

Bizden haberdar olarak hiçbir Elrond güncellemesini kaçırmayın!

Haftalık haber bültenlerimizi ve heyecan verici gelişmelerimizi öğrenmek için abone olun. (Sadece İngilizce)

  Lütfen geçerli bir e-mail adresi kullanın. Bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin. Check the captcha checkbox
Başarılı, aboneliğinizi onaylamak için e-postanızı kontrol edin!